Instytut Muzyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - NAUKA I SZTUKA » REDAKCJA CZASOPISMA "EDUKACJA MUZYCZNA" -