Instytut Muzyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - STUDIA » KOŁO NAUKOWE -