Instytut Muzyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA » Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia -