Instytut Muzyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - OGŁOSZENIA » Termin zaliczeń poprawkowych z przedmiotu "Fortepian" -