Instytut Muzyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - NAUKA I SZTUKA » KONFERENCJE » IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. TWÓRCZOŚĆ I KULTURA MUZYCZNA KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH, 24-25 listopada 2018 -